Od 18 kwietnia 2017 roku przewóz towaru w postaci oleju napędowego (kod CN 2710) jeżeli masa brutto każdej przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów; wymaga dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru (SENT) i uzyskania numeru referencyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zakładam, że przewozu dokonuje przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu paliwami. Przewozi w jednej cysternie paliwo do swoich klientów, którymi są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

Co do zasady przewóz do każdego z przedsiębiorców wymaga osobnego zgłoszenia do rejestru, natomiast przewóz do osób fizycznych nie podlega rejestracji.

 

Przed rozpoczęciem przewozu wymagane jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przewóz całości towaru znajdującego się w cysternie.

 

PRZEWÓZ DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

Na przewóz paliwa w ilości, co najmniej 500 litrów do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą powinno być dokonane zgłoszenia w rejestrze SENT.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów dotyczy bowiem przewozu pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej- prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

PRZEWÓZ DO OSÓB FIZYCZNYCH:

 

Przewóz paliwa do osoby fizycznej na jej imię i nazwisko oraz pesel nie wymaga zgłoszenia do rejestru SENT.

Informacje Krajowej Administracji Skarbowej

Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej https://puesc.gov.pl/w katalogu e-Przewóz znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przeczytasz tam, że:

 

Przewóz paliwa do osób fizycznych dokumentuje np. faktura, faktura pro forma, zamówienie, zlecenie, list przewozowy – wystawione na osobę fizyczną bez numeru NIP, ale np. z numerem PESEL.

 

UWAGA: W przypadku wystawienia faktury na osobę fizyczną, jako odbiorcę, której firmą może być tylko jej imię i nazwisko, ale posługującej się NIP, sprzedawca może być zobowiązany do dokonania zgłoszenia przewozu towaru, bez względu na miejsce dostarczenia towarów.