Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nakłada na podmioty przewożące na i przez terytorium Rzeczypospolitej obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych tj. oleje, smary, alkohol etylowy, susz tytoniowy – do elektronicznego rejestru (SENT) i uzyskania numeru referencyjnego.

Numer referencyjny to unikatowy identyfikator nadawany zgłoszeniu.

Numer referencyjny ważny jest 10 dni od dnia jego nadania.

Jak sprawdzić czy numer referencyjny jest ważny?

Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej https://puesc.gov.pl/w katalogu e-Przewóz znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przeczytasz tam, że:

Na Platformie PUESC, w zakładce „Katalog usług > e-Przewóz”, po wybraniu przycisku „Przejdź do systemu SENT” wyświetlą się elektroniczne formularze. Jednym z nich jest formularz „sprawdź status zgłoszenia przewozu”. Wystarczy wówczas wpisać sprawdzany numer referencyjny zgłoszenia oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym ma być dokonywany przewóz towaru. Odpowiadając, system zwróci komunikat o ważności numeru referencyjnego. Stan na 14.04.2017r.

 

Co zrobić, gdy numer referencyjny stracił ważność podczas wykonywanego przewozu?

 

W przypadku upływu terminu ważności numeru referencyjnego należy przerwać przewóz. Przewóz towaru może być kontynuowany po przesłaniu nowego zgłoszenia i uzyskaniu nowego numeru referencyjnego.

Czy numery referencyjne trzeba przechowywać 5 lat?

Na stronie Krajowej Administracji Skarbowej https://puesc.gov.pl/w katalogu e-Przewóz znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przeczytasz tam, że:

 

Tak, ze względów dowodowych odnośnie dopełnienia obowiązków. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów może być nałożona kara w terminie 5 lat od dnia niedopełnienia obowiązku (art. 28 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów). Stan na 28.04.2017r.