Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

 

Sytuacja prawna przedsiębiorców jest bardzo skomplikowana. Muszą orientować się w przepisach, ale też prawidłowo i terminowo wypełniać szereg obowiązków. W miarę kolejnych zmian legislacyjnych przepisy ulegają modyfikacjom, a obowiązków przybywa. Podmiotom gospodarczym zagrażają zwłaszcza zaniedbania kumulujące się w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Ich uzupełnienie może okazać się bardzo złożonym i kosztownym procesem.

Do podmiotów gospodarczych stosuje się przepisy prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego, ale także międzynarodowego. Dodatkowo regulacjom podlegają również relacje przedsiębiorcy z pracownikami (prawo pracy). Natomiast w kontaktach z kontrahentami niezbędna jest zarówno biegła znajomość prawa oraz skrupulatność w analizie treści umów, jak i zdolności negocjacyjne.

Oferujemy Państwu wszechstronne i rzetelne wsparcie prawne, które wzmocni i ustabilizuje pozycję firmy, zmniejszy ryzyko popełnienia kosztownych błędów, a konsekwencji ułatwi skuteczną realizację celów firmy– w tym odzyskiwanie zaległych należności. Oferujemy Państwu zarówno stałą współpracę, jak i doraźną pomoc w konkretnych sytuacjach.

W ramach prawnej obsługi Państwa firmy – wydajemy opinie na temat odpowiedzialności członków zarządu, uczestniczymy w posiedzeniach organów spółek oraz sporządzamy dokumenty (w tym: zgłoszenia danych do KRS, zmiany w składzie organów spółek, projekty aktów wewnętrznych, regulaminów, porozumień). Reprezentujemy Państwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Wspieramy w odzyskiwaniu należności – od negocjacji przesądowych, poprzez postępowanie sądowe, aż do skutecznej egzekucji.

Bardzo ważnym obszarem działań Kancelarii jest doradztwo. Oceniamy, czy planowane działania odpowiadają aktualnym przepisom. Tworzymy odpowiednie dokumenty w tym umowy tak, by skutecznie chroniły Państwa interesy. Uczestniczymy w negocjacjach handlowych dbając o realizację Państwa celów. Tworzymy skuteczne zabezpieczenia transakcji handlowych. Dzięki temu w razie nierzetelności kontrahenta łatwiej można odzyskać należność.