Negocjacje i mediacje

 

Nasze wieloletnie doświadczenie potwierdza, że najlepszym i najbardziej satysfakcjonującym rozwiązaniem sporu jest zawarcie porozumienia, czyli ugody. Ugodowe rozwiązanie sporu pozwala na kontynuowanie współpracy w atmosferze wzajemnego zaufania. Dotyczy to zarówno rozwiązywania sporów w biznesie jak i sporów powstałych na tle osobistym np. ustalenie warunków rozwodu, podziału spadku czy podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Celom tym służą negocjacje oraz mediacja. Mediacja jest dobrowolna. Prowadzona jest przy udziale bezstronnej osoby trzeciej, czyli mediatora. Rolą mediatora jest wsparcie stron w dojściu do porozumienia, łagodzenie powstałych napięć i wskazywanie kierunku rozmowy. Mediacja służy polepszeniu komunikacji między stronami, oddzieleniu emocji od rzeczywistego problemu i wypracowaniu najlepszego dla stron rozwiązania.

Negocjacje pozwalają na rozwiązanie bardziej i mniej skomplikowanych sporów. Dla powodzenia negocjacji niezbędna jest fachowa wiedza dotycząca nie tylko zakresu omawianego problemu, ale przedze wszystkim psychologiczna. Odpowiednie i profesjonalne przygotowanie necocjacji pomaga niejednokrotnie uniknąć wysokich kosztów sądowych i podejmowania ryzyka przegrania sprawy.

Oferujemy Państwu wsparcie w procesie mediacji i negocjacji. Wierzymy, że niejednego procesu sądowego można uniknąć, jeżeli podejmiemy próbę negocjacji z przeciwnikiem. Udana mediacja zmniejszy nie tylko koszty finansowe, lecz przede wszystkim emocjonalne.