Prawo autorskie

 

Świadomość dotycząca istnienia praw autorskich do różnych form utworów (muzycznych, słownych, architektonicznych, scenicznych, malarskich) nigdy nie była wśród twórców tak wysoka, jak obecnie. Paradoksalnie nigdy wcześniej prawa te nie były na tak szeroką skalę naruszane. Powszechny dostęp do elektronicznych środków komunikacji sprawia, że kopiowanie i udostępnianie treści, do których nie dysponuje się prawami, jest dziś bardzo łatwe. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że prawa te można naruszyć w sposób nieświadomy. W Kancelarii współpracujemy zarówno z osobami, które zetknęły się z naruszeniem przysługujących im praw, jak i z tymi, które zostały oskarżone o ich naruszenie.

We współpracy z właścicielami praw autorskich ustalamy okoliczności naruszenia, przygotowujemy odpowiednią dokumentację potwierdzającą zdarzenie. Kierujemy pisma do osób odpowiedzialnych za naruszenie, prowadzimy działania zmierzające do pokrycia poniesionych przez Klienta szkód. Prowadzimy negocjacje lub kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

We współpracy z osobami oskarżanymi o naruszenie praw autorskich analizujemy sytuację i otrzymane przez Klienta pisma. Przygotowujemy stosowne odpowiedzi, prowadzimy negocjację z właścicielem praw autorskich, a w razie potrzeby reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym.