Sprawy administracyjne

 

W sprawach administracyjnych należy działać szybko i sprawnie, aby nie dopuścić do uprawomocnienia się niekorzystnych decyzji organów. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy jest, więc szczególnie istotne w sytuacji, gdy nie zgadzacie się Państwo z treścią otrzymanej decyzji, gdy uważacie, że postępowanie prowadzone jest nieprawidłowo lub zbyt długo.

Sprawy administracyjne często dotyczą nieruchomości, czyli najbardziej wartościowego składnika majątku. Oferujemy Państwu pomoc w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektów. Prowadzimy sprawy dotyczące użytkowania wieczystego czy opłaty adiacenckiej lub renty planistycznej. Pomagamy w przygotowaniu wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Sporządzamy również odwołania od decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prowadzimy też sprawy dotyczące uznania choroby zgłaszanej przez Państwa za chorobę zawodową.