Sprawy celno-akcyzowe

 

Przepisy dotyczące cła i akcyzy należą do szczególnie skomplikowanych – nie tylko ze względu na użytą w nich terminologię, ale też niezwykle drobiazgowe regulacje prawne dla poszczególnych grup towarów. Z tego względu zastosowanie prawa celnego i prawa akcyzowego przysparza wiele trudności nie tylko przedsiębiorcom, ale nawet kancelariom prawnym, jeśli nie specjalizują się one w tym akurat obszarze prawa.

Błędne interpretacje przepisów dotyczących cła i akcyzy mogą narazić przedsiębiorców na problemy ze strony organów celnych, włącznie z karami grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Zdarza się, że przedsiębiorcy nieprawidłowo naliczają podatek akcyzowy lub błędnie interpretują przepisy o zwolnieniu z akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów. Luki i błędy zdarzają się również w rozliczaniu cła oraz wypełnianiu dokumentacji związanej z opłatami celnymi. Z problemami borykają się nie tylko drobni przedsiębiorcy, ale także firmy rejestrujące wielomilionowe obroty i działające na rynku międzynarodowym. Konsekwencje nierozliczenia cła i akcyzy lub rozliczenia ich w niewłaściwej wysokości mogą być wówczas bardzo dotkliwe.

W określonych sytuacjach firmy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego lub cła. Procedura odzyskiwania wpłaconych należności celnych lub akcyzowych może sprawić przedsiębiorcom wiele problemów, jeśli nie znają oni biegle obowiązujących przepisów. W przypadku wysokich kwot cła/akcyzy trudności takie mogą zagrozić płynności finansowej danego podmiotu gospodarczego.

Aby uniknąć ryzyka w sprawach celno-akcyzowych, wszelkie kwestie z nimi związane zawsze warto skonsultować z profesjonalnym prawnikiem. Nasza Kancelaria od wielu lat specjalizuje się właśnie w prawie celnym i prawie akcyzowym. Dokonujemy interpretacji przepisów, opiniujemy decyzje organów celno-skarbowych i doradzamy zarówno w ramach stałej współpracy, jak i jednorazowych konsultacji.

Reprezentujemy klientów podczas prowadzonych u nich kontroli, ale także podczas postępowań sądowych i przed organami celnymi. Przygotowujemy stosowne wyjaśnienia i podejmujemy niezbędne działania prawne, aby odwołać się od niekorzystnych decyzji. Składamy skargi do WSA lub NSA.

Doradzamy, jak zgodnie z prawem dopełnić obowiązków akcyzowych i celnych. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że prawidłowo rozlicza i dokumentuje obrót produktami obłożonymi akcyzą lub cłem.