Sprawy spadkowe

 

Podział majątku po śmierci spadkodawcy i prawa związane z dziedziczeniem budzą sporo emocji, zwłaszcza jeśli zapisy w testamencie są nieprecyzyjne albo też spadkobiercy lub potencjalni spadkobiercy mają co do nich zastrzeżenia. Istnieją także sytuacje, w których zmarły w ogóle nie pozostawił testamentu. W takich sprawach warto skorzystać z pomocy doświadczonych prawników, którzy będą reprezentować interesy spadkobierców w postępowaniu spadkowym.

Naszym zadaniem, jako Kancelarii jest uzyskanie dla Państwa należnego udziału w spadku bądź uzyskanie zachowku. Nie zawsze konieczne jest tu wejście na drogę postępowania sądowego, korzystne ustalenia można poczynić nawet drogą umiejętnie i profesjonalnie prowadzonych negocjacji. Jeśli istnieje szansa na polubowne załatwienie sporu, przeprowadzimy w Państwa imieniu negocjacje w sprawach o zachowek oraz w sprawach o dział spadku. Jeśli natomiast nie ma możliwości uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w sposób polubowny, wkraczamy na drogę sądową. Będziemy reprezentować Państwa interesy przed sądem w sprawach o dział spadku lub o zachowek.