Sprawy dotyczące nieruchomości

 

W sprawach dotyczących nieruchomości ewentualne błędy czy niedopatrzenia mogą być kosztowne dla właściciela, gdyż dotyczą najczęściej domów, mieszkań i działek. Sprawy te wymagają wiedzy z zakresu prawa cywilnego, podatkowego oraz administracyjnego. Doradztwo w zakresie nieruchomości obejmuje sprawy wymiaru podatku, uznania danego obiektu za samowolę budowlaną, nakazu rozbiórki obiektu, podziału nieruchomości, praw i roszczeń związanych ze służebnościami czy zasiedzenia.

W Kancelarii zajmujemy się wieloma typami spraw związanych z nieruchomościami. Świadczymy usługi dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji.

Zapewniamy Państwu wsparcie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości. Pomagamy w określeniu czy spełnione zostały warunki zasiedzenia, sporządzamy wniosek do sądu oraz reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym. Prowadzimy sprawy dotyczące podziału majątku, zarówno na skutek rozwodów, orzeczenia rozdzielności majątkowej małżonków oraz wynikające ze spadkobrania. Zapewniamy kompleksową obsługę spraw związanych z ustanowieniem służebności.

Wielokrotnie prowadziliśmy sprawy związane z ustaleniem, czy dana nieruchomość stanowi samowolę budowlaną. Reprezentowaliśmy Klientów w procedurach legalizacji zakwestionowanych budów, a także w postępowaniach sądowych.

Obserwujemy również rosnące zainteresowanie wśród Klientów kwestią opłat adiacenckich i rent planistycznych. Oferujemy Państwu pomoc, gdy gmina nałoży obowiązek zapłaty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej, scalenia, podziału nieruchomości.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku wywłaszczenia Państwa nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Procedury wywłaszczenia przeprowadzane są często na terenach planowanych dróg i innych obiektów infrastruktury. Kwota przyznanego odszkodowania powinna być wówczas godziwa i zniwelować wszelkie poniesione straty. Wspieramy Klientów, których nieruchomości zostały wywłaszczone w celu uzyskania należnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia.