Windykacja

 

Skuteczna windykacja należności nie jest łatwym zadaniem. Niejednokrotnie zdarza się, że dłużnicy pozostają nieuchwytni, zmieniają miejsca pobytu lub też ukrywają majątek, uniemożliwiając egzekucję długu. Osoby zorientowane w obowiązujących przepisach korzystają z różnych sposobów odwlekania egzekucji, dążąc do przedawnienia roszczeń.

Wierzyciel musi w swoich działaniach kierować się nie tylko skutecznością, ale też obowiązującym prawem, które nakłada na niego ograniczenia i jasno wskazuje dopuszczalny zakres oraz formę kontaktów z dłużnikiem. Tymczasem przedłużające się sprawy o zwrot długu generują koszty. W przypadku gdy wierzycielem jest firma, a zobowiązanie opiewa na wysoką kwotę, czas odzyskania należności może wpływać wręcz na stabilność finansową całego przedsiębiorstwa.

Jako Kancelaria zajmujemy się egzekwowaniem należności na każdym etapie procesu windykacyjnego – począwszy od przygotowania wezwań do zapłaty, poprzez negocjacje z dłużnikiem, aż do reprezentowania Państwa w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo zawiera wiele umów z klientami, pomożemy stworzyć stałe procedury windykacji należności, realizowane w sposób uporządkowany, cykliczny i zbiorowy.

Efektywność odzyskiwania długu to kwestia złożona. Wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa i istniejącego orzecznictwa, ale również kompetencji negocjacyjnych. Skuteczne negocjacje pozwalają znacznie ograniczyć koszty windykacji i zdecydowanie skrócić cały proces. Jeśli istnieje ryzyko, że dłużnik zechce ukryć majątek, w ramach prac zadbamy także o zabezpieczenie środków na poczet egzekucji długu. Jeśli natomiast analiza sprawy wykazuje, że najkorzystniejszą opcją jest sprzedaż długu, udzielimy wsparcia w tym zakresie i pomożemy w wyborze podmiotu, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki odkupienia wierzytelności.